200,000 VNĐ
  tiêu Lv59 sv5 vk10 f8910 kh sói mà có tbs 3051, 8 stn , 2m yên

  mã 1368

  150,000 VNĐ
  cung lv49 sv1 vk11 full8 , sói trắng .

  mã 1364

  Đã bán
  1,000,000 VNĐ
  tiêu lv103 sv2 vk12 full12 sét 9x , 4 món tl , khảm full ngọc ngon max cs

  mã 1363

  Đã bán
  100,000 VNĐ
  tieu lv47 sv2 vk10 full8 sói trắng cs ngon full tb

  mã 1361

  Đã bán
  100,000 VNĐ
  cung sv4 lv50 vk8 full 8,10 , sói trắng 2m tb

  mã 1358

  Đã bán
  150,000 VNĐ
  kiếm lv53 sv2 vk10 1m12 full9 , sói tráng full tb

  mã 1346

  Đã bán
  100,000 VNĐ
  kiếm lv59 sv4 vk8 full 8, 10 ,st full tb

  mã 1345

  Đã bán
  700,000 VNĐ
  tiêu lv98 sv2 6m12 cả (vk) 1m14 3m8 , sx lv100 1 sao full tb , 18m yên

  mã 1344

  Đã bán
  250,000 VNĐ
  kiếm lv59 sv1 vk11 full 9, 10 ,st 2tb sói

  mã 1341

  Đã bán